कारखाना भ्रमण

Sanxia 200000 वर्ग मीटर को एक क्षेत्र, 2000 वर्ग मीटर को आफ्नो प्रयोगात्मक परीक्षण केन्द्र, 10 पूर्ण स्वचालित प्याकेजि lines्ग लाइनहरु, र विशाल भण्डारण क्षमता को साथ कभर गर्दछ। यसको आफ्नै भण्डारण क्षेत्र को बारे मा 80000 वर्ग मीटर छ।

factory08

factory11

factory14

factory09

factory12

factory15

factory10

factory13

factory01

factory04

factory05

factory03

factory06

factory07